Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
In Memoriam: Adriaan van Asten

Bij deze vervullen wij de droevige plicht u mede te delen dat op vrijdag 27 februari 2015 na een kort ziektebed gildebroeder en ere-lid Adriaan van Asten in de leeftijd van 85 jaar is overleden.


Ruim 67 jaar was Adriaan van Asten lid van ons gilde.

In 1948 werd hij als stemgerechtigd lid van ons gilde ‘ingeboond’.

Als niet-geüniformeerd lid van ons gilde heeft hij zich altijd zeer betrokken gevoeld met ons gilde. Trouw bezocht hij de activiteiten van ons gilde: van de jaarvergadering tot de viering van Strijp Kermis en het varkenschieten. Maar ook toen de gildegronden nog door de gildebroeders en gildezusters werden bewerkt, liet Adriaan zich van zijn beste kant zien: een harde werker, een agrariër in hart en nieren. Hij hield er niet van om op de voorgrond te staan.

In 1998 werd Adriaan vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap onderscheiden met het Gouden Schild van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Daarnaast werd hem toen het erelidmaatschap van ons gilde aangeboden. Op 24 juni 2008 hebben we zijn 60-jarig lidmaatschap gevierd. Bij die gelegenheid ontving hij het zilveren schild van ons gilde.

Wij verliezen in Adriaan een betrokken gildebroeder.

Wij wensen zijn familie veel sterkte in de moeilijke tijd die volgt. Wij hopen dat de vele goede en mooie herinneringen aan Adriaan hun zullen sterken bij het verwerken van dit verlies.

Moge hij rusten in vrede.

De uitvaartdienst met gilde-eer is op donderdag 5 maart 2015 om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden te Leende.

Enkele geüniformeerde gildebroeders zullen Adriaan van Asten naar zijn laatste rustplaats begeleiden. Het wordt door de familie en door ons gilde bijzonder op prijs gesteld wanneer alle overige gildebroeders en gildezusters de uitvaartdienst bijwonen.

Mogen wij op uw grote blijk van medeleven rekenen.

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's