Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
Jubilarissen

2013: Theo van der Paalen gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap

Na afloop van de Sint Jansviering 2013 huldigde ons gilde Theo van der Paalen vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Theo begon bij het gilde als tamboer. Na 60 jaar is zijn betrokkenheid nog steeds groot, getuige onder andere zijn zeer regelmatige aanwezig bij schietwedstrijden. Vanwege dit diamanten jubileum mocht Regerend-Deken hem het zilveren schild van het gilde opspelden.


2012: Peter van der Palen Pzn. gehuldigd bij 40-jarig lidmaadschap.

Gildebroeder Peter van der Palen Pzn. is na afloop van de St.-Jansviering op 24 juni 2012 door het gilde gehuldigd vanwege zijn robijnen lidmaatschap. Deze betrokken gildebroeder kreeg door Regerend-Deken Tinus van den Berg de Zilveren speld van het gilde opgespeld.


Jubilarissen gehuldigd bij St.-Jansviering 2011
Tijdens de driejaarlijkse teeravond op vrijdag 1 juli 2011 heeft het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp haar jubilarissen gehuldigd. Normaalgesproken was dit na de St.-Jansviering op 24 juni gebeurd, maar vanwege de uitreiking een Koninklijke onderscheiding aan Johan Bax werd dit in overleg met de jubilarissen uitgesteld.
Jan Bax Hzn. kreeg van Regerend-Deken Tinus van den Berg het zilveren schild, dat behoort bij het 60-jarig lidmaatschap, opgespeld. De gildebroeders Jan Bax Joszn., Jac Dielis, Tonny van der Palen en Jan van der Palen kregen de zilveren speld van het gilde opgespeld vanwege hun 40-jarig trouw lidmaatschap. De partners van deze jubilerende gildebroeders werden in de bloemetjes gezet.
Als dank voor hun huldiging schonken de jubilarissen op hun beurt een nieuwe koperen helm voor de standaardruiter, die tijdens de St.-Jansviering op vrijdag 24 juni al door Pastoor Van Meijl was ingezegend. Deze helm is vervaardigd door het Koperslagersgilde ’s-Hertogenbosch e.o.. Deze vereniging van gewezen ambachtslieden komt tweewekelijks op maandagavond bij elkaar om op niet-commerciële basis het oude ambacht van ‘koperslager’ uit te oefenen.
Sinds november 2010 zijn deze vrijwilligers druk doende geweest om de koperen helm, die in 1958 door de Leendse koperslager Jan van Dijk werd gemaakt, na te maken. In de nieuwe helm is, geheel in de sobere stijl van Sint Johannes de Doper, enige gildesymboliek verwerkt. Zo is er een traditioneel gildeschild verwerkt in de helm en tonen de beide oorschelpen een kruisstaf met golvend water.


2010: Pastoor van Loon 40 jaar gildebroeder
Na afloop van de St.-Jansviering op donderdag 24 juni 2010 werd ere-lid Pastoor A. van Loon gehuldigd bij gildehuis de Hospes vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van ons gilde. Op 13 juni 2010 vierde Pastoor van Loon zijn 60-jarig priesterjubileum in een eucharistieviering opgeluisterd door de Leendse gildes.

Pastoor A. van Loon krijgt het zilveren speld opgespeld door de Regerend Deken


2009: Antoon Bax 50 jaar gildebroeder
Na afloop van de St.-Jansviering op woensdag 24 juni 2009 werd gildebroeder Antoon Bax door het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp gehuldigd vanwege zijn 50-jaar trouw lidmaatschap van ons gilde. Uit handen van districtsraadsheer Jan Huijbers, die hiervoor samen met de voorzitter van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland Jan Schrurs naar Strijp was gekomen, kreeg Antoon Bax het gouden schild van Kring Kempenland opgepeld. Namens het Strijper gilde ontving deze gouden gildebroeder een beeldje van een tamboer en werd hem het ere-lidmaatschap van het gilde aangeboden.
Antoon Bax is bij het gilde begonnen als tamboer. Later heeft hij de functies van tamboerleider en reserve-kapitein nog vervuld. Na een rustigere periode gaat Antoon sinds 2002 weer als zilverdrager met ons gilde mee en sinds 2005 is hij bestuurslid.Jubelarissen in 2008

Na
afloop van de St.-Jansviering 2008 werden de gildebroeders Adriaan van Asten, Frans van Hooff, Harrie Verduijn en Jac Bax gehuldigd in ons gildehuis ‘De Hospes’. Adriaan van Asten was 60 jaar lid van ons gilde. Frans van Hooff en Harrie Verduijn vierden hun 50-jarig lidmaatschap en Jac Bax was 40 jaar lid van ons gilde.

Deze gildebroeders hebben het gilde altijd trouw gesteund. Adriaan van Asten heeft zich op de achtergrond ingezet voor het gilde, onder meer als schutter, maar ook door het bewerken van de gildegrond. Vanwege zijn 60-jarig trouw lidmaatschap kreeg hij namens het gilde een zilveren jubileumschild opgespeld en een beeldje van een schutter aangeboden.
De gildebroeders Harrie Verduijn en Frans van Hooff hebben zich beiden, ieder op eigen wijze, ingezet voor het Strijper gilde. Harrie Verduijn als vendelier. Na zijn verhuizen naar Valkenswaard heeft hij zich altijd betrokken gevoeld bij het gilde en de activiteiten trouw bezocht. Frans van Hooff heeft als uitbater van het gildehuis “De Hospes” zich eveneens vele jaren ingezet voor het gilde.
Door de voorzitter van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, Jan Schrurs, werden beide gildebroeders vanwege hun trouw lidmaatschap onderscheiden met het Gouden Schild van Kring Kempenland. Namens het Gilde St.-Jan Baptista Leende-Strijp werd aan beide gildebroeders het ere-lidmaatschap en een beeldje van een gildebroeder aangeboden.
Gildebroeder Jac Bax vierde dit jaar zijn 40-jarig lidmaatschap. Jac begon bij het Strijper gilde als tamboer. Later werd hij schutter, kapitein, schietleider en bestuurslid. Ook had hij, als vertegenwoordiger van de ‘zwaar geweerschutters’ geruime tijd zitting in de kringcommissie Geweerschieten. Jac is de technische man binnen ons gilde. Reparaties, het vervaardigen van materialen om kogels te maken, maar ook het vervaardigen van koperen vendelbollen zijn werkzaamheden die hem op het lijf staan geschreven. Regerend-Deken Tinus van den Berg mocht hem daarom met veel trots de zilveren speld van het gilde opspelden.
Aan het einde van het officiële programma werd er nog stil gestaan bij een derde gouden jubileum binnen het gilde. Sinds 1958 is het Strijper gilde thuis bij café-zaal “De Hospes”. Op zondag 25 mei werd hier door het gilde bij stil gestaan door de vroegere en huidige uitbaters te verrassen met een vendelhulde. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd toen tevens een nieuwe groepsfoto gemaakt, die op deze avond werd aangeboden.

 

Vlnr: Kringvoorzitter Jan Schrurs, Jubelarissen Jac Bax, Adriaan van Asten, Harrie Verduijn en Frans van Hooff

De Hospes 50 jaar Gildehuis
 
In 2008 was ons gilde 50-jaar “thuis” bij café-zaal “De Hospes”. Als gilde wilden we dit gouden jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom brachten we Frans, Mien, Ben en Franka op 25 mei 2008 een welverdiende vendelhulde.
 
Op deze manier willen wij hun danken voor de gastvrijheid en ondersteuning in de afgelopen vijftig jaar. Hieronder ziet u de groepsfoto, gemaakt door Dick Bloembergen, die we "de Hospes" hebben aangeboden.
 
 
 
 
 
 

Link naar de website van "De Hospes"

  

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

 


 

 
 
 
 
Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's