Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
St. Jansviering
Jubilarissen
Koningschieten
In Memoriam: Adriaan van Asten
Koningschieten

Koningschieten 2014: Antoon Liebregts nieuwe Koning
 
Het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp vierde gisteren (maandag 16 juni) kermismaandag. Na het bijwonen van de gildemis en de traditionele vendelhulde aan het Kerkelijk en Wereldlijk Gezag werd in de middag met vliegend vaandel en slaande trom naar het schietterrein achter de St.-Janskapel gegaan voor het driejaarlijks koningschieten.
Tien serieuze kandidaten schoten om deze belangrijke eretitel van het gilde. Na 354 goedgerichte schoten was het gildebroeder Antoon Liebregts die de houten koningsvogel naar beneden wist te halen. Nog nooit eerder wist een koningsvogel bij het Strijper gilde zolang stand te houden in de schutsboom, alvorens zich gewonnen te geven.
Antoon Liebregts (51) is sinds 1987 een verdienstelijk lid van het Strijper gilde. Eerst als vendelier en tegenwoordig als bazuinblazer.
De nieuwe gildekoning zal op vrijdag 20 juni aanstaande om 19.30 uur door onder meer de handwassing en het afnemen van de koningsgelofte worden ingehuldigd bij het gildehuis “De Hospes”.
  
 

Koningschieten 2011

Op maandag 20 juni vierde het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp volgens aloud gildegebruik kermismaandag. Deze dag had dit jaar een bijzonder karakter had vanwege het driejaarlijkse koningschieten. Hans Hulsen had de mogelijkheid door het behalen van de koningstitel in 2005 en in 2008 zich tot eerste keizer van het gilde te schieten.Veertien kandidaten (zie foto) schoten mee om de felbegeerde koningstitel, onder wie gildezuster Lieke Liebregts. En heel even leek het erop dat we daadwerkelijk een gildekoningin kregen, toen Lieke met een gericht schot de vleugel, de kop en de staart van de houten vogel naar beneden schoot. Met het 76e schot was het echter gildebroeder en schietleider Jac Dielis die de laatste resten van de koningsvogel naar beneden wist te halen. Jac Dielis schoot zich eerder tot koning in 1981, 1996 en 1999.

Nadat de nieuwe Koning de felicitaties van de vele aanwezigen mocht ontvangen, werd hem door de Kapitein en de Regerend-Deken het koningsvest omgehangen.


Later op de dag werd hij bij het gildehuis ‘De Hospes’ ingehuldigd door de handwassing en het afnemen van de koningsgelofte.

Koningschieten

 
Één van de oudste en belangrijkste tradities van het gildewezen is het Koningschieten. In de ‘Carte voor Strijp’, de oprichtingsakte van het Gilde St. Jan Baptista Leende-Strijp gedateerd 17 oktober 1645, worden maar liefst 13 artikelen gewijd aan het schieten op de (houten) koningsvogel. Volgens traditie wordt er eens in de drie jaar in Strijp om het Koningschap geschoten. De gildebroeder / gildezuster die het laatste stuk van de tot vogel versierde puist naar beneden schiet, mag zich voor drie jaar de Koning noemen. Het Koningschap brengt diverse verplichtingen met zich mee. Zo dient de Koning ten allen tijde representatief aanwezig te zijn als het Gilde uitrukt en hij/zij draagt hierbij het koningsvest met enkele koningsschilden en de zilveren koningsvogel met het gildemedaillon. Daarnaast schenkt de nieuwe Koning aan het einde van zijn Koningschap een zilveren Koningsschild. De Koning vormt als het ware het boegbeeld van het Gilde. 
 
Bij aanvang van het Koningschieten wordt door de gildebroeders/zusters geloot om de schietvolgorde. Vervolgens vertrekt het Gilde vanuit het gildehuis, café-zaal ‘de Hospes’, met vliegend vaandel en slaande trom en met de Koningsvogel naar het schietterrein achter de Sint Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. Op het schietterrein aangekomen wordt om de schutsboom heengegaan. Dit is het zogenaamde ‘vrijen van de boom’: de boze geesten en al het ander kwaad worden verjaagd, opdat de wedstrijd om deze ere-titel eerlijk zal verlopen. Vervolgens trekt het Gilde naar de Sint Janskapel waar een klein gebed wordt gebeden bij de patroonheilige. Hierna wordt door een vendelier een vendelgroet gebracht ter ere van Sint Jan. De uittredende Koning, de Burgemeester en de Pastoor lossen volgens traditie de openingsschoten. De nieuwe Koning krijgt direct het Koningsvest met de Koningschilden omgehangen. De inhuldiging van de nieuwe Koning en de drie-jaarlijkse teeravond vinden op een later tijdstip plaats, na afloop van "Strijp Kermis".
 

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl


Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's