Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's
Gilde St. Jan Baptista
Leenderstrijp
de St. Janskapel
Tekstbord in de Kapel
Koningen
Gildeboek Max Farjon
Johannes de Doper
Johannes de Doper

Het leven van Johannes de Doper

"Ik ben de Messias niet, maar een gezondene om voor Hem uit te gaan”Johannes de Doper wordt op twee dagen gedurende het jaar vereerd.

Het bekendste feest is de geboorte van Johannes de Doper. Dit wordt gevierd op 24 juni, precies 6 maanden voor de geboorte van Jezus. Dit is ook de dag waarop Johannes de Doper in Leenderstrijp herdacht wordt.

Er is nog een tweede gedenkdag ter ere van Johannes de Doper, namelijk de herdenking van zijn onthoofding op 29 augustus.

Johannes de Doper was een tijdgenoot van Jezus. Waarschijnlijk was Johannes iets ouder. Zijn ouders Zacharias en Elisabet leken geen kinderen te kunnen krijgen, totdat de aartsengel Gabriël hen de geboorte van hun zoon aankondigde.

Johannes doopte mensen in de Jordaan en verkondigde hiermee de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden. Hij leefde een bestaan in afzondering in de woestijn, droeg een dierenhuid als kleed en at sprinkhanen en honing.

Ook Jezus liet zich dopen door Johannes. Toen dit gebeurde daalde de Heilige Geest in de vorm van een duif neer op Jezus’ hoofd. Johannes verkondigde dat hij weliswaar doopte met water, maar na hem kwam Iemand die doopte met de Heilige Geest. Hiermee was hij een verkondiger van de komst van Jezus.

De dood van Johannes was even gruwelijk als die van Jezus. Johannes maakte opmerkingen over de huwelijkse trouw van Herodes Antipas, de vorst van Galilea, omdat Herodes Antipas een affaire zou hebben met Herodias, de vrouw van zijn broer Herodes Filippus. Herodes Antipas zette hem daarom in de gevangenis, zonder dat hij daarbij dacht hem om het leven te brengen. Waarschijnlijk mocht zijn preken graag horen.

De onthoofding van Johannes de Doper gebeurde uiteindelijk dan ook tegen de zin van Herodes. Maar Heroidas kon het Johannes de Doper niet vergeven, dat hij de waarheid had durven zeggen over haar zondige leven, en ze had gewacht op een goede gelegenheid om zich te wreken.

En die gelegenheid was gekomen op de verjaardag van Herodes. Hij had toen een schitterend feest gegeven voor zijn ambtenaren, officieren en de voornaamsten van zijn rijk. Toen het feest in volle gang was, had Herodias haar dochter Salomé de feestzaal ingestuurd om voor de gasten te dansen. Dat was bij de toeschouwers in de smaak gevallen en Herodes zelf was er zo mee ingenomen, dat hij haar een geschenk beloofde, dat zij mocht uitkiezen.

“Vraag maar, wat ge wilt”, had hij gezegd, “al was het ook de helft van mijn rijk”. En hij deed er zelfs een eed op, dat hij zijn belofte zou volbrengen. Het meisje was toen naar haar moeder gegaan. “Wat zal ik vragen?”, zei ze. Deze slechte vrouw aarzelde geen ogenblik. Dit was haar kans om zich te wreken op Johannes, die Herodes had aangespoord, haar terug te sturen naar haar eigen man. Daarom zei ze, “het hoofd van Johannes de Doper moet gevragen”. Herodes mocht eens spijt krijgen van de belofte, die hij in zijn feestroes gedaan had.

Haastig kwam Salomé weer binnen bij de koning en vroeg, “ik wil, dat ge me dadelijk op een schotel het hoofd geeft van Johannes de Doper”. De koning ontstelde. Dat had hij niet voorzien. Maar hij was laf en had de moed niet het verzoek te weigeren in het bijzijn van al die gasten. Ze zouden achter zijn rug spotten over de eed, die hij gedaan had. En hij gaf toe.

Hij stuurde een van zijn lijfwachten naar de gevangenis. Die sloeg Johannes het hoofd af en bracht de schotel bij Salomé. Zij gaf het haar moeder.

Johannes’ leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen.

Mattheüs 14: 1-12
Marcus 6: 14-29
Lucas 1: 5-80
Johannes 1: 6-8, 19-34; 3: 22-30
Parochiegids Parochie St. Petrus’ Banden, 1991

Bron afbeelding:
http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/t/ti/titiaan.html

Vragen over het Gilde? Mail naar info@gildeleenderstrijp.nl 

Vragen over de website? Mail naar webmaster@gildeleenderstrijp.nl

Gilde St. JanActueelActiviteitenGeschiedenisJeugdVrienden van het GildeFoto's